แผนก อุปกรณ์ติดตั้ง
จำนวนที่แสดง
เรียงลำดับ:

บัตร รุ่น CKIDT03
ราคา 50.00 บาท


บัตร รุ่น CKIDC02
ราคา 15.00 บาท


บัตร รุ่น CKIDC01
ราคา 15.00 บาท


บัตร รุ่น CKMFC01
ราคา 35.00 บาท


ปุ่มสัญญาณฉุกเฉิน รุ่น CKTEB-900A
ราคา 280.00 บาท


สวิทช์เปิดปิดประตู ZKTeco รุ่น CKTEX-801A
ราคา 330.00 บาท


Power Supply Battery รุ่น CKTPS902
ราคา 830.00 บาท


ขายึดประตูแม่เหล็ก ZKTeco รุ่น CKTAL280PU
ราคา 350.00 บาท