แผนก สัญญาณกันขโมย
จำนวนที่แสดง
เรียงลำดับ

ไซเรนไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัว
ราคา 4,200.00 บาท


ปุ่มกด SOS
ราคา 1,150.00 บาท


อุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมไซเรนในตัว
ราคา 2,600.00 บาท


รีโมทคอนโทรลสำหรับ เปิด/ปิด
ราคา 1,350.00 บาท


เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง
ราคา 1,300.00 บาท


อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ราคา 2,600.00 บาท


อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ราคา 1,950.00 บาท


B-HSA6404GSM
ราคา 32,550.00 บาท