ตรวจสอบการจัดส่องสินค้า

กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการตรวจสอบ

แสดงเฉพาะ 25 รายการ เรียงลำดับจากวันที่จัดส่งล่าสุด เท่านั้น ท่านสามารถค้นหาโดยกรอกเลขที่ใบสั่งซื้อของท่าน
(หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อที่ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ)
ลำดับที่ เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่-เวลา จัดส่ง วิธีจัดส่ง หมายเลขพัสดุ
1 00024 13 กุมภาพันธ์ 2562 10:30 ไปรษณีย์ ธรรมดา -